En gave med mening

Xmas-Gift-Box-2-by-Merlin2525

“Gud er et som gjør både oss og dere faste i troen på Kristus, og som har salvet oss. Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.” (2. Kor. 1, 21-22)

Bevis på Guds kraft – Et dokument er ikke verdt papiret det er skrevet på med mindre teksten har betydning. Det står i Guds Ord at de kristne “fremtrer som et Kristi brev”. (2. Kor. 3, 3.) Dette betyr at kristne skal fremstille seg som et levende dokument. Et bevis på at det som skrevet i Guds Ord kan realiseres.

Når vi først kommer til Gud er vi et “uskrevet blad”. Gud setter sitt stempel på vårt liv, ikke bare fordi Han gjør inntrykk på oss, men fordi Han gjør en forandring i hjertene våre. Apostelen Paulus skriver til menigheten i Korint:

“Gud er et som gjør både oss og dere faste i troen på Kristus, og som har salvet oss. Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.” (2. Kor. 1, 21-22)

 Den som får Ånden i sitt hjerte representerer en myndighet, uten at han eller hun nødvendigvis ser det selv. Dette er noe vi får først når vi kommer til Gud som angrende synder og Han tilgir oss og frelser oss. Vi blir rettferdiggjort, og vi blir i stand til å leve uten synd med kraft fra Gud. Gud anerkjenner oss som Hans barn. Det er en god ting å være i familie med den Allmektige Gud, Han beskytter og forsvarer oss.

Kjennetegnet på en kristen – Det er avgjørende at vi som Kristi vitner har det kjennetegnet at Gud har forandret våre liv. At vi har Guds “segl”. Uten dette seglet finnes det ikke åndelig innhold i våre ord eller handlinger. Har vi derimot Åndens sanksjon over vårt liv, vil Guds velsignelse være synlig i det vi foretar oss. Gud vil gi støtte og kraft, noe vi trenger for å kunne overkomme utfordringer i livet. Også i tjeneste for Gud er vi nødt til å ha Guds Ånd med oss. Det er ikke uvanlig at den som prøver å gi mer av seg selv i tjeneste for Gud opplever motstand. Da er det er lett å bli frustrert, men vi må huske på det er en usynlig, åndelig kamp, og at vi trenger Guds kraft for å hjelpe oss.

Etter hvert som vi vandrer i lyset av Guds Ord, blir vi styrket. Vårt liv blir et vitnesbyrd, et bevis for Guds kjærlighet. Våre handlinger reflekterer Jesus som opphavet og kraften i vår tro. Når vi ber til Gud, gjør vi det med glød og begeistring og vi blir i stand til å formidle et budskap fra himmelen. Med Guds Ånd har ordene stor gjennomslagskraft og budskapet rører ved våre hjerter med større overbevisning enn vakre formuleringer gjør.

 Evigvarende gaver – Når Guds løfter blir en realitet og vi følger Hans vilje, skyldes det en nådegave fra himmelen. Den gaven vi får fra Gud er uten tvil av langt større verdi enn et dokument, hvis betydning foreldes med årene. Dokumenterte, lovfestede rettigheter og privilegier har kanskje en utløpsdato, men avtaler inngått med Gud har en annen karakter. De rettighetene vi får fra Gud har ikke tidsbegrensninger! De forgjengelige skal bli ikledd med forgjengelighet (1. Kor. 15, 53)  

Vi tilhører Herren og skal få lov å være sammen med Ham i all evighet. Det er et håp som gir livet en ny dimensjon! Vi som er blitt gjenløst ved Jesu blod må verdsette høyere enn noe annet den Ånd Gud har gitt oss i vårt indre fordi Ånden tilfredsstiller sjelens behov.

 Når vi engang står for Guds trone vil de som har Guds segl bli uttatt til å være sammen med Han i all evighet (Åp. 9, 4) Det er alvorlig å tenke på at mange mennesker ikke forstår betydningen av det viktigste forholdet i livet. Forholdet med Gud. Ingen dokumenter, ingen verdipapirer kan gi oss de rettighetene som den anerkjennelsen Gud kan gi. Å være Guds barn betyr alt, nå og i evigheten.