Lengter du
etter noe?
Be om levende vann

Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.” (Johannes’ evangelium 4:14).


Vann er verdifullt, spesielt når du ikke har det. Vannmangel er et stort problem mange steder på jorden. Vann bæres lange veier og blir behandlet med stor respekt. Man har ikke en dråpe å miste.

Når regn uteblir, vil jordsmonn som ellers hadde vært fruktbart, bli opptørket – uten evne til å gi en avling. Naturen, som ellers kunne ha vært så vakker, blir brun og vissen. Det er en unaturlig og trist tilstand, og det er lite som kan gjøres med det.

Vi mennesker opplever også tider i livet som kan minne om tørke. All entusiasme og livsglede er borte, og vi har ikke overskudd til noe som helst. Da oppstår det en lengsel etter noe som kan tilføre oss det vi mangler av håp og livskraft. Vi tørster etter noe forfriskende, og må iblant erkjenne at vi bor i et tørt land hvor det ikke er vann, slik kong David uttrykte det i en salme:

“Gud! Du er min Gud! Tidlig søker jeg deg. Min sjel tørster etter deg, mitt kjød lengter etter deg i et tørt og uttørket land, hvor det ikke er vann”. (Salme 63:2).

David opplevde vanskelige dager i perioder av sitt liv, men han visste at Gud kunne gi ham av “livets vann” som var så forfriskende. Som ung gutt satt han ofte og tenkte på sin skaper. Mange av hans tanker kommer til uttrykk i Salmene, slik som i den 23. Salme, hvor David omtaler Guds omsorg så vakkert:

“Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann …” (Salme 23:1,2).

Og han fortsetter: “Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.” (Salme 23:5).

Denne salmen er et ekte uttrykk for det å være elsket. Kanskje du har et ønske om å oppleve den samme fortrolige nærhet til Gud som kong David fikk oppleve i store deler av sitt liv? Gud ønsker å ha et godt forhold til alle mennesker. Han avviser ikke noen som søker kontakt med ham med et oppriktig hjerte.

Hvor skal jeg begynne, spør du kanskje? En god begynnelse er å be en enkel bønn, hvor du gir uttrykk for et oppriktig ønske om et møte med Jesus. Han vil høre din bønn, og gi deg leskende vann fra livets kilde. Du vil da oppleve sannheten i Jesu egne ord til Maria:

“Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.” (Johannes’ evangelium 4:14).

Det er nesten for godt til å være sant, men det er et løfte som Gud selv står bak. Det er heller ikke nødvendig å bekymre seg over hva det vil koste. Det du måtte skylde for den urett du har gjort er allerede betalt gjennom Jesu død på korset, og du er fri til å komme til Gud uten å ha noe å tilby ham. Gud har gitt samme tilbud til oss alle:

“… dere som tørster, kom til vannene! Dere som ingen penger har, kom og kjøp uten penger og uten betaling vin og melk! ” (Jesaja 55:1).

Det er vann å få, selv i et tørt land!