Velkommen!

Vi håper at du får glede av vår hjemmeside,
og at du blir styrket i troen av det glade budskapet.

Noe å tygge på

Da jeg ventet for å hente barna på skolen en gang, satt jeg i bilen og lyttet på en kristen radiostasjon.‍ Det ble sagt noe mellom sangene som ga meg noe å tenke på. Det ble gjort en sammenligning mellom tyggegummi og synd. En kan lure på hvordan de kan ha noe felles? Da jeg begynte å tenke på det, kom et også andre tanker til meg.

Tenk på hvor godt «tyggis» smaker når du tar det i munnen. Den gode smaken kommer fram nokså fort. Men når en har tygget en stund, forsvinner det meste av smaken nokså fort – den blir etter hvert temmelig smakløs og det kan bli litt slitsomt å tygge.

Det blir på samme måte når en blir involvert i syndig oppførsel. Det kan føles som noe godt til å begynne med, men gleden blir fort erstattet med tomhet og forvirring. Reklamen forsøker stadig å overtale til å prøve igjen – det smaker jo godt!

Det kan ikke sies å være galt å bruke tyggegummi. Men det er viktig å velge rett når man ønsker mer enn en kortvarig glede. Gud ønsker ikke at vi skal være bundet av noe – heller ikke synd. Han vil at vi skal være frigjort, slik at vi kan få leve med ham i all evighet i himmelen.

Fienden bruker alle midler til å overbevise om at det er varig glede i synd. Han nevner ikke at det henger en dom over de som avviser Jesu kjærlighet.

Velg i dag å avslå djevelens «tilbud», som fort blir smakløst. Velg heller gleden i å vite at du har et håp om evig glede i Herren.

Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid.

Heb 11:25

Møteprogram

Du er velkommen til å delta på våre møter. 

  Søndag

Gudstjeneste kl. 11

Andakt eller Bibelskole kl. 18

  Torsdag

Bønnemøte kl. 18