Bønn sjelens åndedrag

Kommunikasjon er viktig i ethvert forhold, også i vårt personlige forhold til Gud. Og det finnes ingen samtale som er viktigere enn bønn. 

Kraft

Bønn er den sterkeste kraften som finnes. Bønn gir direkte kontakt med Gud i fortrolig samtale med ham, hvor vi kan be om veiledning, løsning på problemene våre og trøst i sorg og fortvilelse. 

Det viktigste vi kan be om er åndelige opplevelser. Det skjer når vi erkjenner vår avmakt, bekjenner vår synd og ber om tilgivelse. Da gjør Gud en endring i hjertet og vitner i oss om at vi er hans barn. Vi blir født inn i Guds rike.

Tro – så skal du få

Det er avgjørende at vi som kristne holder fortløpende kontakt med Gud gjennom bønn. Vi opplever at vi får det vi trenger når vi ber i tro. Jesus sa ”Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.” [Matt. 7:7] 

Hvis vi ber i tro, vil Gud høre vår bønn og gi oss det vi ønsker oss. Det er imidlertid en nokså naturlig betingelse. Hvis vi ber om noe som blir en hindring i vårt åndelige liv, vil Gud ikke gi det til oss. 

Gud ønsker det beste for oss. Derfor er det viktig at vi framfor alt ber om det vi vet er Guds vilje. Han vil at vi skal utvikle oss til å bli stadig sterkere og få et nærmere forhold til ham. Ved at vi selv har det godt, kan vi være et lys for andre.

Veiskiller 

Vi møter veiskiller i livet, også som kristne. En kan lett bli rådvill og motløs når livets mange dilemma krever valg. Det er naturlig at vi ønsker å finne løsninger på egen hånd, og Gud har gitt oss evnen til å resonnere. Vi mangler imidlertid oversikt og kunnskap om fremtiden, og det kan lett føre til bekymring. 

Gud formaner oss til å samtale med ham framfor å bli urolig. …”Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.” [Fil 4:6]  

Det er så lett å vende oss til ham som et siste alternativ. Vi burde heller gå til ham først i tro på at han vil løse problemet! Han vil i hvert fall kunne få orden på det som oppleves som en bekymring og gi oss fred i hjertet. Det er ofte først i ettertid at vi kan se at Gud ønsker det beste for oss, når man opplever hans nærvær og handling i en situasjons som var vanskelig.

Trening

Det er et ordtak som sier at øvelse gjør mester. Slik er det også med bønn. Et systematisk bønneliv styrker troen. En menighet som vektlegger bønn blir sterkere. Daglige stunder i samtale med Gud legger grunnlaget for en åpen kommunikasjon. Vi bør sørge for å takke ham for både det vi får, og det vi ikke har fått. Vår bønn bør kunne være: ”Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn!” [Job 1:21]

Et skrantende bønneliv kan lett føre til at vi blir overflatisk i troslivet og dermed i engasjementet for Guds sak.

Se opp!

Det beste man kan gjøre under alle slags forhold i livet er å be. Vi burde takke Gud når vi er glade og fornøyd, og vi burde også fortelle ham om det når vi er motløse. Han ønsker å høre fra oss, for han ønsker å veilede og gi støtte. 

Bibelen slår fast at ”… alt tjener til det gode for dem som elsker Gud”.. [Rom. 8:28]. Hvis vi ber og tror på Guds ord, vil vi få hjelp når vi går gjennom det som er tungt og vanskelig. Gud vil trøste når vi vender oss til ham. Han vet at vi har mange utfordringer i livet, og han ønsker at vi legger våre byrder på ham og gjør regning med hans hjelp. 

Gud hjelper den som ikke kan be, men kan ikke hjelpe den som ikke vil be.