Er du født på ny?
Er du blitt et nytt menneske?

Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.” (Johannes 3:3). Jesus sa dette til Nikodemus, en religiøs leder som oppsøkte Ham for å spørre om veien til frelse. 

Hva betyr det “å bli født på ny”?

Nikodemus var en skolert mann, men selv han hadde problemer med å forstå, da Jesus brukte dette uttrykket. Jesus sa derfor disse kjente ordene til ham:

“For så høyt har Gud elsket verden, at Han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Johannes 3:16).

Jesus forklarer at om vi tror på Ham, blir vi “født av Ånd”, og vi får løfte om evig liv. Når vi kommer til Gud med et angrende hjerte og bekjenner våre synder, blir vi tilgitt, og renvasket overfor Gud.

“Den som tror på Ham, blir ikke dømt”, forklarer Jesus (Johannes 3:18).

I stedet blir vi født av Guds Ånd, og vi får et nytt forhold til Gud. Johannes skriver:

“…Han er i oss, det vet vi fordi Han har gitt oss sin Ånd.” (1 Johannes´ brev 3:24).

Synd er opprørende i Guds øyne, og den skiller oss fra Ham. Ifølge Bibelen mistet de første menneskene kontakten med Gud på grunn av sin ulydighet. Deres fall ødela for oss alle. Men Gud ønsket å frelse oss fra en evig dom.

Derfor var det nødvendig at Jesus døde på korset for å gjenopprette kontakten mellom oss og Gud. Gjennom sin lidelse, sin smerte og sitt blod har Han kjøpt oss fri.

Jesus er blitt en mellommann mellom oss og Gud. Jesus ble dømt på våre vegne – en gang for alle.

“Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av Hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.” (Romerne 3:22-24).

Den som blir født på ny, unnslipper Guds dom, og får fred og glede lagt ned i hjertet.

“Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.” (Romerne 5:1).

Byrden av synd er løftet av oss. Skyldfølelsen overfor Gud er borte. Navnet vårt er skrevet inn i livets bok. Det som var mørkt er blitt erstattet med lys. Et hardt hjerte blir levende igjen.

Når Jesus snakker om hvordan det oppleves å få et nytt liv i Gud, bruker Han bildet om kilden med levende vann. Alle som har opplevd å være uttørket og skitten, forstår hvordan det føles å komme til en ren kilde som lesker og renser.

Når Gud tilgir oss og renser oss for synd, blir vi overstrømmet av Hans velsignelse. Vi føler oss fornyet tvers igjennom.

Den som har gitt sitt liv til Gud blir et nytt menneske. Vi er befridd fra de laster som før holdt oss fanget. Vi tar et oppgjør med vårt tidligere liv, og nye interesser fyller tilværelsen. Sinnet blir fornyet, og vi ønsker å leve etter Guds vilje. Livet blir rikere og mer harmonisk, fordi Guds kjærlighet blir drivkraften i livet vårt.

Jesus forklarer for Nikodemus: “Den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.” (Johannes 3:21).

Svar på hva som er sannhet, finner vi i Guds Ord. Her finner vi den rettledningen vi trenger slik at våre gjerninger kan være “gjort i Gud”. Guds kjærlighet vil erstatte fiendskap og negative tanker med velvilje og omsorg. Jesus selv blir vårt forbilde.

Et liv sammen med Gud leder på nye veier og det kan være både spennende og krevende. Gud forventer at vi retter opp gammel urett som vi har på samvittigheten. Dersom vi i vårt gamle liv har forårsaket smerte eller tap hos andre mennesker, bør vi gjøre opp for oss. Det kan være vanskelig og ydmykende, men som Jesu disippel ønsker vi ikke å ha noe utestående med noen. Livet blir annerledes, og det viktigste for oss er å ha kontakt med Jesus.

Dersom Jesus legger oss på hjertet å gjøre noe for Ham, vil Han gi oss nødvendig styrke til å gjennomføre det.

“Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.” (Matteus 11:28-30).

Det nye livet knytter oss til andre som vandrer samme vei, og vi får styrke ved å ta del i fellesskapet med andre kristne. Vi ønsker å lære av Jesus og av andre som har mer erfaring.

“Men dersom vi vandrer i lyset, slik Han selv er i lyset, da har vi felleskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss fra all synd.” (1 Johannes´ brev 1:7).

Er du født på ny?

Har du fått Jesu fred i hjertet?

Jesus venter på deg!