100 års jubileum

Menigheten Apostolisk Tro

100 år i Norge 1912 – 2012

Året 2012 ga oss grunn til å markere menighetens historie.

Vi gjengir en artikkel som ble skrevet tidlig på 40-tallet. Skriftestedet det vises til er tatt fra Sakarja 4:10, hvor det etter den nye oversettelsen står: ”For de som viste forakt den dagen det begynte i det små, skal glede seg når de får se blysteinen i Serubabels hånd.

Vi kan med glede se tilbake på de mange som har levd i troskap mot Guds vilje gjennom et langt liv, og som har vært lysende eksempler for oss som lever i dag.

”Hvem vil forakte den ringe begynnelses dag?” sier Herren til profeten Sakarias, for å opp­muntre folket som var nedslått over den ringe begynnelse i ar­beidet på Guds hus i Jerusa­lem. Det er ofte det resonneres på samme måte i dag. En hø­rer av og til uttalelser som: «Hva kan det bli av det? Det er da slett ingen ting!» og vi­dere i samme retning.

I et lite kjellerlokale begynte for flere år siden noen få stykker å holde møter og forkynne ”den apostoliske tro”. Det var i sannhet både en ringe begyn­nelse og et ringe sted. I løpet av den første vinteren møtene ble holdt der, brøt det ut en vekkelse, og flere ble frelst, helliggjort og døpt med den Hel­lige Ånd. Mange folk strømmet til, og det var en stor skare mennesker som hørte Guds ord i det uanselige lokalet.

Bibelens ord om ikke å for­akte den «ringe begynnelse», vi­ser seg å ha samme gyldighet i dag. Mulighetene kan synes små mange ganger, men velsig­ner Herren, blir det resultater likevel. Om en begynnelse er aldri så liten, bare den er etter Guds vilje, er det ingen grunn til å være mismodig. Nei, tvert imot, for Guds ord oppmuntrer en til å være frimodig.