Bøkenes bok

”Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn,” (Matt. 4:4).

Det er ikke hvilken som helst bok det dreier seg om, det er Bøkenes Bok!  Hvem andre enn Gud selv kunne ha skrevet en bok over et tidsspenn på nesten to tusen år, på tre forskjellige språk, på tre forskjellige kontinenter, av minst trettisju forfattere og i sekstiseks deler – og på den måten skape det viktigste litterære verk i historien?  Denne boken har satt sine spor i historien ved å inspirere til mer musikk, poesi, og kunstverk enn noen annen bok.  Og enda viktigere; den har skapt undere  og gitt håp og tro i menneskers hjerter. Men viktigst av alt; den har gitt oss budskapet om hvordan vi kan bli forsonet med Gud, vår Skaper.

Dessverre er det slik, at til tross for hvor vidunderlig og viktig Bibelen er, så er det sannsynligvis ingen bok som samler så mye støv som den.  Hvorfor?  Noen mennesker velger å overse det livsviktige innholdet i Bibelen, og henviser den til bokhyllen som en hvilken som helst annen støvet gammel bok om filosofi.  Selv kristne som har et ærlig ønske om å lære Gud å kjenne, vet ikke alltid hvordan man effektivt skal studere Bibelen.  De kan lignes med den etiopiske hoffmannen som når han ble spurt om han forsto innholdet i det han leste, svaret ”Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?” (Ap.gj.8:31)

Etiopieren fikk en til å forklare ordene i Jesaja, men de fleste av oss er alene når vi studerer Bibelen.  Det kan kanskje virke vanskelig iblant, men Herren forteller oss at vi skal betrakte, granske, tilegne, leve i, elske og glede oss over hans Ord.  Hvorfor?  Det finnes mange svar:

Guds Ord er vårt åndelige liv

”Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn,” leser vi i Matt. 4:4.  Vi kan ikke leve uten fysisk næring, og like lite kan vi forvente å overleve åndelig uten føde. En kristen hadde for mange år siden dette mottoet: ”Ingen Bibel – ingen frokost!”  Noen hver bør tenke gjennom hvorvidt vi synes at frokost eller bibellesning er viktigst ved dagens start.

Guds Ord er vår beskyttelse mot synd

I Salme 119:11 leser vi: ”I mitt hjerte har jeg gjemt mitt ord for at jeg ikke skal synde imot deg.”  Når Ordet er lagt dypt i våre hjerter, vil den Hellige Ånd minne oss om det når fristelsen kommer på vår vei.  De fleste av oss vil ikke bli fristet til å gjøre en eller annen skrekkelig synd.  Men hvor mange ganger har vi ikke følt trang til å komme med en bitende kommentar, til å opprettholde en motvilje mot noen, eller behandle noen uvennlig?  I slike øyeblikk, vil Guds Hellige Ånd kunne advare oss gjennom et bibelvers.

Guds Ord gir oss seier over SatanVi er i en reell kamp, og sloss mot en reell fiende.  Et blikk i dagens avis er nok til å overbevise oss om at ondskap er framtredende i vårt samfunn.  Vi leser i Efeserne 6:17 at vi skal bruke vårt våpen, ”Åndens sverd, som er Guds ord.”  Jesus brukte dette våpenet tre ganger i kamp mot Satan da han var i ødemarken, og det beste vi kan gjøre er å følge hans eksempel!  Forsøk å sitere et bibelvers høyt for deg selv, eller syng en sang basert på Ordet når du føler deg nedtrykket av fienden.
Guds Ord veileder oss

Livet er som å vandre gjennom en komplisert labyrint.  Forvirrende situasjoner og vanskelige valg er en del av vår daglige tilværelse.  Som kristne har vi en uvurderlig kilde til å lære Guds vilje.  I Salme 119:130 blir vi fortalt: ”Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand.” Bibelen gir klare retningslinjer i mange aktuelle spørsmål, og prinsipper til etterfølgelse når vi står overfor vanskelige valg.  

Gud Ord hjelper oss å vitne for andre

Vet du om noen som har det vondt, som har problemer eller som er nedtrykket?  Det er lett å føle seg hjelpeløs når vi står overfor andres vanskeligheter, men vi behøver ikke føle det slik.  ”Har jeg ikke skrevet til deg kjernespråk med råd og kunnskap?  Det er for å kunngjøre deg det som er rett, sannhets ord, så du kan svare dem som sender deg, med sanne ord.”  (Ordspråkene 22:20) Vi kan bruke Guds Ord til å gi andre oppmuntring, trøst og styrke.

Guds Ord gir oss styrke og kraft i bønn

”Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det,” leser vi i Johannes 15:7.  Guds Ord kan ikke bli i våre hjerter med mindre vi leser dem, studerer dem, forstår dem og anvender dem i våre liv.  Men når vi gjør det, kan vi be i visshet om at Gud hører og vil svare på bønn.

På tross av disse overbevisende argumenter for å prioritere daglige andaktsstunder med Gud, er det lett å ta Bibelen for gitt, til å få det for travelt eller venne seg til uforsiktige vaner når det gjelder denne viktige oppgaven.  Opp gjennom historien har enkelte mennesker valgt å tro på Bibelen, mens andre har brent den. Noen har voktet dens dyrbare ord med sine egne liv, mens andre har revet den i stykker.  Noen har hånet den, andre har ignorert den – og andre igjen er blitt drept for den.

Hva vil du gjøre med Bibelen?

Praktiske råd for daglige bibelstudier:

  • Be før du leser.  Be Gud om å gi deg evne til å forstå hva du leser, og vise deg hvordan Ordet du leser passer i ditt liv.  David sa: ”Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!” (Salme 119:18).
  • Sett av en bestemt tid på dagen til å studere Bibelen.  – Og hold den avtalen!  Det er mye enklere å følge opp en god vane dersom du setter av en bestemt tid i den daglige rutinen.  Mange synes at tidlig om morgenen, før hjerte og sinn blir fylt av andre ting, er en god tid til dette.
  • Velg et bestemt sted for andaktsstunden. Velg et sted der forstyrrelser og avbrytelser vil bli så få som mulig.  Du bør kanskje slå av telefonen, og la familien din få vite at du vil være opptatt en stund.  
  • Velg en god studiebibel.  Velg en som har kryssreferanser til motsvarende bibelsteder.  En oppslagsbibel som har ordlister med ord som henviser til bibelvers, vil hjelpe deg å lete fram nøkkelord i teksten.
  • Anskaff deg et egnet referanseverk. En bibelordbok kan være nyttig dersom man ønsker å studere den opprinnelige meningen bak et ord.  Bibelatlas og håndbøker gir informasjon om geografi og kultur på den tiden Bibelen ble skrevet.  En bibelkommentar gir informasjon om studier på en strukturert måte, men vær nøye med å velge en som er basert på den rette lære.  Bruk uansett ikke referansemateriell som en erstatning for dine egne førstehåndsstudier!
  • Lag en plan.  Du bør kanskje anskaffe deg en bibelplan, og i denne skrive opp kapittel som du leser slik at du på den måten kan holde oversikt over hva du har lest.  Hvis du leser tre kapitler hver dag og fire på søndager, kommer du gjennom hele Bibelen på ett år.  Det finnes også bibelandaktsbøker som har utdrag fra det gamle og det nye testamentet, Salmene og Ordspråkene hver dag.  
  • Varier dine metoder.  I tillegg til ganske enkelt å lese gjennom Bibelen, vurder også å studere Bibelen etter emner, tema, eller biografisk, gjennomfør kapittelanalyser, let etter oppsummeringer eller studer enkelte ord.  Husk likevel at bibelstudier er mye mer enn kritisk tenking eller strukturert analyse!
  • Forsøk å lære Gud å kjenne, ikke bare fakta omkring Ham.  Ditt mål må alltid være å bli formet i Kristi bilde.  Å etablere Guds Ord i hjertet er bare begynnelsen.  Dernest skal du følge opp ved å adlyde og anvende det du har lært.