Hellighetens vei

IMG_9748

Har du hatt et ønske om en sterkere opplevelse av Guds nærhet? Ønsker du å bli mer lik Ham i hverdagen? Da oppfordres du til å søke hellighetens vei. Søk om å bli helliggjort.

Bibelen viser oss at rettferdiggjørelse og helliggjørelse er to forskjellige nådeverk. De mottas begge i tro, basert på offeret som Jesus bar fram da han gav sitt liv på Golgata. 

Ordet «hellige» betyr å rense, gjøre rent, innvie og vigsle, sette til side – overgitt til Gud. For å få oppleve helliggjørelse, må den som er blitt født på ny, skille seg ut fra verden og innvie seg helt til Gud og hans vilje. Da vil Gud gjøre sin del ved å rense hjertet og hellige det.

Da Adam trosset Gud i Edens hage, inntok synd hans hjerte. Alle som blir født, har deretter arvet en syndig natur. Helliggjørelse kan fjerne den nedarvete natur og rense hjertet. Den naturlige indre tendensen til å synde blir opphevet ved Jesu blod, og hjertet er blitt rent og hellig. I Hebreerbrevet 13:12 står det: «Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod.»

Gud er hellig. Himmelen er et hellig sted, og Gud har alltid krevd hellighet. Vi leser i Bibelen: «For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.» [1Pet 1:16]  Hellighetserfaringen gjør oss hellige.

Kristus ønsker at hans kirke skal bestå av hellige og rene mennesker. Han gav seg selv for sitt folk «…for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være.» [Ef 5:26f]

Helliggjørelse fører til at menigheten blir samstemt. «Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke Sønnen seg over å kalle dem søsken.» [Hebr 2:11] 

Jesus bad for sine disipler «…at de skal være ett, slik vi er ett:» [Joh 17:22] Denne bønnen ble besvart. I dagene mens de ventet på pinsefestens dag, står det at «alle disse holdt trofast sammen i bønn,» [Apg 1:14]

Helliggjørelsens virkning – et hellig liv og et nært fellesskap med andre troende, burde være et ønske for alle som er født inn i Guds rike. Jesu bønn for disiplene viser hvem det gjelder: «De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.» [Joh 17:16f]

Jesus bad ikke for syndere. Han bad for de som var i verden, men ikke av verden. Og hans bønn omfatter oss som lever i dag: «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» [Joh 17:20f]

Hvis du ønsker å oppleve helliggjørelse, skal du overgi deg helt til Guds vilje. Innvi deg fullstendig til å leve for ham, og la ham styre dine planer, forventninger og lengsler. Se opp mot Gud i en enkel tro, idet du gir ham ære og tror at du kan bli helliggjort. Gud vil da rense ditt hjerte ved Jesu blod. Den syndige naturen som du ble født med, vil bli tilintetgjort. 

Du vil være like viss på at du har opplevd helliggjørelsen, som du var da du ble frelst. En gudgitt kjærlighet vil strømme ned i hjertet, og dypere opplevelse av fred, hvile og glede vil styrke ditt indre vesen. Guds Ånd vil vitne med din ånd om at du er blitt helliget Herren.

Etter denne opplevelsen, er det lettere å leve et godt liv som en seirende kristen, fordi den nedarvete syndige natur ikke lenger hersker i ditt indre. Fristelser og utfordringer vil fortsatt dukke opp, men den indre trang til synd er fjernet. 

Det er likevel slik at et menneske ikke er fullkommen slik Gud er, selv om man er blitt helliggjort og har et hjerte som er fullkomment i sitt forhold til Gud. Man er menneskelig ufullkommen og gjør feil. Man kan feilvurdere og handle feil, men motivene er riktige. I hjertet er det et grunnleggende ønske om å gjøre Guds vilje og gjøre rett mot medmennesker. 

Etter å ha mottatt helliggjørelsens erfaring, må en fortsatt bruke Guds Ord til å korrigere hjertet. Dette er helliggjørelsens progressive fase. Når man studerer Bibelen og bruker enhver anledning til å lære Guds vilje å kjenne, vil han rettlede til en mer fullkommen forståelse av hans veier. 

Ønsker du å oppleve denne erfaringen? Vil du leve et rent og hellig liv? Du kan. Hvis du er frelst og ikke har opplevd helliggjørelsen, bør du be om å oppleve det. I samme øyeblikk du overgir deg helt til Gud og tror på hans løfter i Bibelen, vil Herren helliggjøre deg. Du vil da være forberedt til å søke og motta Åndens dåp, og du vil få kraft til tjenesten for Gud.

Oversatt fra; «Sanctification – the path of Holiness”, Apostolic Faith Church, Portland, Oregon.