Guddommen – den Treenige Gud består av tre personer, som samtidig er ett: Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Matteus 3:16-17; 1. Johannes brev 5:7. 

De tre gjenkjennelige personligheter er atskilte som individuelle personer med ulike egenskaper, samtidig med at de er fullkommen forenet i en og samme person. Dette er et guddommelig mysterium, og må ikke forstås slik at det bare er tre ulike navn på samme person.

I Matteus 3:16 & 17 leser vi om hvordan de tre personer i Guddommen opptrer samtidig og samarbeider:

Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham.  Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag. Matteus 3:16 & 17.

Se også Matteus 28:19 – 20 og 2. Korintierbrev 13:13.