HVORDAN BLI FRELST

Innrøm at du har syndet og trenger Guds hjelp

“For alle har syndet og mangler Guds herlighet” (Rom 3:23)

“Gud være meg, synder nådig” (Luk 18:13)

Vær oppriktig lei deg for syndene du har begått og be Gud om å tilgi deg.

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss våre synder og renser oss fra all urettferdighet» (1 Joh 1:9)

«Hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme måte» (Luk 13:3)

“Omvend dere derfor og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet” (Apg 3:19)

Bestem deg for at du med Guds hjelp skal vende deg bort fra all synd i livet ditt.

“La den ugudelige forlate sin vei og den urettferdige hans tanker, og la ham vende om til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil rikelig tilgi” (Jesaja 55:7)

Når du ærlig og oppriktig har tatt trinnene ovenfor, så tro at Gud vil høre din bønn og redde deg.

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Johannes 3:16)

Gud vil fortelle deg at arbeidet er gjort i ditt hjerte.

“Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn” (Rom 8:16)